Комплексът е разположен в местност с отрицателна йонизация на въздуха, което е природен феномен

Други Разумна инвестиция